Şirketimiz 1994 yılında, Ulusal ve Uluslararası alanda Planlama ve Çevre sektöründe Danışmanlık, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

 • Hizmet kalitemizin aynı zamanda, ortak varlığımız olan çevre kalitemizin de göstergesi olacağı ilkesiyle,
 • Tecrübeli, bilgili ve teknolojik gelişmelere açık ve entegre olabilen insan kaynaklarımızla,
 • Çevre ve insan odaklı paylaşımlı yaklaşım ve güçlü kurumsal yapımızla,

Azim, bilgi ve dürüstlüğümüzü birleştirerek, kısa sürede işverenlerin güven ve memnuniyetini kazanarak, sektörün önde gelen öncü firmaları arasında yer aldık. Ülkemiz ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayan çok sayıdaki büyük yatırımların, doğayı koruyarak çevre ile uyumlu faaliyet gösterebilmeleri için gerekli teknik ve idari çevresel proje ve raporlar PRD tarafından hazırlanmıştır.

Ülkemiz özel sektöründe söz sahibi büyük kuruluş ve firmalar, çevresel konulardaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve karşılaştıkları çevre sorunlarının çözümünde, PRD’yi tercih etmişler ve etmektedirler.Bunların en önemli delili ve göstergesi sitemizde yer alan REFERANSLARIMIZDIR.

Şirketimiz Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada, müşterilerimize güven, dürüstlük, azim ve bilimsel yaklaşım çerçevesinde sorunların
çözümü için hizmet vermektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Şirketimiz kurulduğu tarihten itibaren çok çeşitli ve değişik çevresel konularda Danışmanlık, Müşavirlik ve Proje Hizmeti vermekle birlikte,
referanslarımızda da görüleceği üzere;

– Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
– Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED)
– Çevre Danışmanlık, Çevre İzin ve Lisans hizmetleri konularında faaliyetlerimiz yoğunlaşmıştır ve devam etmektedir.

 • Enerji
 • Sanayi
 • Petrol Rafineri
 • Kıyı Yapıları
 • Ulaşım
 • Alt Yapı
 • Kimyasallar
 • Atık Depolama ve Geri Kazanım
 • Madencilik
 • Konut ve Turizm
 • Çevre ve İmar hukuku
 • Fizibilite – Planlama ve Uygulama Projeleri

alanları çevresel hizmet verdiğimiz sektörlerin başında gelmektedir.