ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ

Ülkemizde Çevresel yükümlülük ve sorumluluklarımızla ilgili çok sayıda mevzuat, idari ve teknik düzenlemeler mevcut olup, her geçen gün bunlara yenileri de eklenmektedir.

Tesis ve Faaliyetlerimizin, çevresel yükümlülüklerimizi karşılayacak nitelikte olduğunu ve bu yükümlülüklere uygun faaliyet gösterildiğinin belgesi; ÇEVRE İZİN VE LİSAN BELGESİ’dir.

Ülkemizde Çevre İzin ve Lisan süreçleri ile ilgili idari ve teknik düzenlemeler ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ kapsamında yürütülmektedir.

Yönetmelik kapsamındaki tesisler önce GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) sonra da durumlarına göre ÇEVRE İZNİ veya ÇEVRE İZİN LİSANS BELGESİ almakla yükümlüdür.

Bu süreçlerde yapılacak iş ve işlemler ya işletme bünyesinde, ÇEVRE GÖREVLİSİ belgesine sahip elemanlardan kurulan ÇEVRE YÖNETİM BİRİMLERİ ile,
ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan YETERLİK almış ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALAR’ından hizmet satın alarak yürütülmesi, yasal bir yükümlülüktür.

İdarece yapılacak ÇEVRE DENETİMLERİ ve İZİN LİSANS süreçlerinde, faaliyet sahipleri değil, ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMANIZ, muhatap alınmaktadır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve idari yaptırımlarda ise sorumlu ve muhatap, faaliyet sahibidir. Bu nedenle idareye karşı sizi temsil edecek ve çevresel yükümlülük ve sorumluluklarınızı sizin adınıza yürütecek DANIŞMANLIK firmalarının doğru seçimi, bu konulardaki GÜVEN ve TECRÜBESİ büyük önem kazanmaktadır.

PRD olarak Bakanlıktan alınan ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK Belgemiz mevcut olup, bu alanda da sorumluluğumuzun bilincinde hizmet vermekteyiz.

NEDEN FAALİYETLERİMİZİ ÇED VE İZİN/LİSANS KONULARINDA YOĞUNLAŞTIRDIK
ÇED, yer seçimi de dahil bir faaliyetin kuruluş aşamasından, başlanılarak, inşaat ve işletme süreçlerini çevresel ve sosyal boyutları ile değerlendiren bir süreçtir.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS süreci ise, işletme/faaliyet sürecindeki çevresel yükümlülük ve sorumlulukları değerlendiren ve karşılayan bir süreçtir.

Kuruluş aşamasında ne kadar kapsamlı, önleyici ve uygulanabilir ÇED süreci yürütülürse, faaliyet aşamasında da o derece kolay ve çevre ile uyumlu İZİN LİSANS süreci yaşanacaktır.

Bu süreçlerde, yapılacak Danışmanlık, Müşavirlik, Teknik Proje çalışmaları, her iki süreci tamamlayıcı niteliktedir.

Bu nedenle müşterilerimize YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN, teminatı ve delilidir diyerek gururla, REFERANSLARIMIZI sunuyoruz.