SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI

Sera gazlarının neden olduğu “İklim Değişikliği ve Küresel Isınma “ ile mücadele konusunda, ülkemizde çevresel sorumluluk ve duyarlılıkların yanında, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca;

– Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

– Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ve Tebliğ Kapsamına giren tesislere;

– Tesislerden kaynaklanan “Sera Gazı İzleme Planlarını, hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylatması,

– Onaylanan Plana göre tesislerden kaynaklanan sera gazlarını yıllık olarak İzlemesi ve Raporlaması,

– Hazırladıkları raporları, Bakanlıktan yeterlik almış Doğrulayıcı Kuruluşa Onaylattıktan sonra Bakanlığa sunması, yükümlülükleri getirilmiştir.

Sera gazı miktarları Emisyon Ticaretine esas teşkil edeceğinden, Doğrulayıcı kuruluşlar doğrulama süreçlerini, bağımsız ve tarafsız olarak yürütecektir.

Bu nedenle “Doğrulama Sürecinde” sorunların yaşanmaması için, İZLEME PLANLARI’nın ve YILLIK EMİSYON RAPORLARININ, ilgili mevzuat ve tesisin durumuna göre hazırlanması büyük önem arz etmektedir.
Şirketimiz bir kısım elemanları bu konularda Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılmış olup, talep edilmesi halinde, danışmanlık hizmeti verilmektedir.