Fizibilite:
Şirketimiz, yatırım kararı alınmadan önce, proje için seçilen yerin; ülke mevzuatı, bölgesel planlar ve çevresel açıdan uygun olup olmadığı konularında fizibilite raporu hazırlamakta ve bu konularda yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Planlama:
Şirketimiz, karasal veya denizel alanlardaki (dolgu, liman, iskele, tersane, yat limanı, dolfen şamandıra vb.) yatırım projeleri için planlama konularında hizmet vermektedir.

Uygulama Projeleri:
Şirketimiz denizel yapılar ve çevresel yatırımlar için uygulama projeleri yapmakta ve onayı için kamu kurumlarında işlemlerin takibi hizmetlerini yürütmektedir.